UCSD Musculoskeletal Radiology

bonepit.com

Faculty Schedules June 2013

 

Bone Faculty Radiology Schedule for June 2013  
Week 1 Monday 3 Tuesday  4 Wednesday  5 Thursday 6 Friday 7  
2012 UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH  
BONE AM TH CC AG BH TH EC LH EF EF EC BH EF LH MS BH BH MS TH  
  PM TH CC AG BH TH EC LH EF EF EC LH F EF LH MS BH BH MS LH TH  
Scripps   EF XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX TH XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX  
    XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  
TELERAD AM DR  XXXXX XXXXX DR  XXXXX XXXXX DR  XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR  XXXXX XXXXX  
  PM DR XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX  
Week 2 Monday 10 Tuesday 11 Wednesday 12 Thursday 13 Friday 14  
2012 UH VA   UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH  
BONE AM TH KC AG EF AG KC LH BH EF KC AG TH BH KC LH EF BH EC AG EF  
  PM TH KC AG EF AG KC LH F EF KC LH TH BH KC LH AG BH EC LH EF  
Scripps   EC XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX EC XXXX XXXX EF XXXXX XXXXX CC XXXXX XXXXX  
    XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  
TELERAD AM BH XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR  XXXXX XXXXX  
  PM BH XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX BH XXXX XXXX DR XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX  
Week 3 Monday  17 Tuesday  18 Wednesday  19 Thursday 20 Friday 21  
2012 UH VA   UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH *Evenings*
BONE AM BH KC CC TH TH KC BH TH KC CC TH KC LH BH MP EC TH M Jun 17 - H.Torshizy (for BH)
  PM BH KC CC TH TH KC LH F TH KC LH F TH KC LH F MP EC LH TH Th Jun 20- H.Torshizy
Scripps   MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX CC XXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX CC XXXXX XXXXX Sa Jun 22 - BH
    XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Su Jun 23 - H.Torshizy (for EF)
TELERAD AM DR  XXXXX XXXXX MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX Su Jun 30 - BH
  PM DR XXXXX XXXXX MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX  
Week 4 Monday 24 Tuesday 25 Wednesday 26 Thursday 27 Friday 28  
2012 UH VA   UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH  
BONE AM BH KC CC TH MP KC LH BH MP KC EC EF TH KC LH MP EF MS EC TH  
  PM BH KC CC F MP KC LH BH MP KC LH EF TH KC LH MP EF MS LH TH  
Scripps   TH XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX CC XXXXX XXXXX  
    XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  
TELERAD AM MP XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR  XXXXX XXXXX DR  XXXXX XXXXX  
  PM MP XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX  

 

 

 

 

Bone Faculty Radiology Schedule for Jun 2013  
Week 1 Monday 3 Tuesday  4 Wednesday  5 Thursday 6 Friday 7  
2012 UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH  
BONE AM TH CC AG BH TH EC LH EF EF EC F EF LH MS BH BH MS TH  
  PM TH CC AG BH TH EC LH EF EF EC LH F EF LH MS BH BH MS LH TH  
Scripps   EF XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX TH XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX  
    XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  
TELERAD AM DR EF XXXXX XXXXX DR BH XXXXX XXXXX DR BH XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR EF XXXXX XXXXX  
  PM DR XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX  
Week 2 Monday 10 Tuesday 11 Wednesday 12 Thursday 13 Friday 14  
2012 UH VA   UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH  
BONE AM TH KC AG EF AG KC LH BH EF KC AG TH BH KC LH EF BH EC AG EF  
  PM TH KC AG EF AG KC LH F EF KC LH TH BH KC LH AG BH EC LH EF  
Scripps   EC XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX EC XXXX XXXX EF XXXXX XXXXX CC XXXXX XXXXX  
    XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  
TELERAD AM BH XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR CC XXXXX XXXXX  
  PM BH XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX BH XXXX XXXX DR XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX  
Week 3 Monday  17 Tuesday  18 Wednesday  19 Thursday 20 Friday 21  
2012 UH VA   UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH *Evenings*
BONE AM BH KC CC TH TH KC BH TH KC CC TH KC LH BH MP EC TH M Jun 17 - H.Torshizy (for BH)
  PM BH KC CC TH TH KC LH F TH KC LH F TH KC LH F MP EC LH TH Th Jun 20- H.Torshizy
Scripps   MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX CC XXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX CC XXXXX XXXXX Sa Jun 22 - BH
    XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Su Jun 23 - EF
TELERAD AM DR MP XXXXX XXXXX MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX Su Jun 30 - BH
  PM DR XXXXX XXXXX MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX  
Week 4 Monday 24 Tuesday 25 Wednesday 26 Thursday 27 Friday 28  
2012 UH VA   UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH  
BONE AM BH KC CC TH MP KC LH BH MP KC EC EF TH KC LH MP EF MS EC TH  
  PM BH KC CC F MP KC LH BH MP KC LH EF TH KC LH MP EF MS LH TH  
Scripps   TH XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX CC XXXXX XXXXX  
    XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  
TELERAD AM MP XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR BH XXXXX XXXXX DR EF XXXXX XXXXX DR BH XXXXX XXXXX  
  PM MP XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX  

 

 

 

 

 

 

Bone Faculty Radiology Schedule for Jun 2013  
Week 1 Monday 3 Tuesday  4 Wednesday  5 Thursday 6 Friday 7  
2012 UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH  
BONE AM TH CC AG BH TH EC LH EF EF EC F EF LH MS BH BH MS TH  
  PM TH CC AG BH TH EC LH EF EF EC LH F EF LH MS BH BH MS LH TH  
Scripps   EF XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX TH XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX  
    XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  
TELERAD AM DR EF XXXXX XXXXX DR BH XXXXX XXXXX DR BH XXXXX XXXXX ER BH XXXXX XXXXX DR EF XXXXX XXXXX  
  PM DR XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX  
Week 2 Monday 10 Tuesday 11 Wednesday 12 Thursday 13 Friday 14  
2012 UH VA   UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH  
BONE AM TH KC AG EF AG KC LH BH EF KC AG TH BH KC LH EF BH EC AG EF  
  PM TH KC AG EF AG KC LH F EF KC LH TH BH KC LH AG BH EC LH EF  
Scripps   EC XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX EC XXXX XXXX EF XXXXX XXXXX CC XXXXX XXXXX  
    XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  
TELERAD AM BH XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR CC XXXXX XXXXX  
  PM BH XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX BH XXXX XXXX DR XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX  
Week 3 Monday  17 Tuesday  18 Wednesday  19 Thursday 20 Friday 21  
2012 UH VA   UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH *Evenings*
BONE AM BH KC CC TH TH KC BH TH KC CC TH KC LH BH MP EC TH M Jun 17 - H.Torshizy (for BH)
  PM BH KC CC TH TH KC LH F TH KC LH F TH KC LH F MP EC LH TH F Jun 21 - H. Torshizy (for TH)
Scripps   MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX CC XXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX CC XXXXX XXXXX Sa Jun 22 - BH
    XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Su Jun 23 - EF
TELERAD AM DR MP XXXXX XXXXX MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX Su Jun 30 - BH
  PM DR XXXXX XXXXX MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX  
Week 4 Monday 24 Tuesday 25 Wednesday 26 Thursday 27 Friday 28  
2012 UH VA   UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH  
BONE AM BH KC CC TH MP KC LH BH MP KC EC EF TH KC LH MP EF MS EC TH  
  PM BH KC CC F MP KC LH BH MP KC LH EF TH KC LH MP EF MS LH TH  
Scripps   TH XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX CC XXXXX XXXXX  
    XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  
TELERAD AM MP XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR BH XXXXX XXXXX DR EF XXXXX XXXXX DR BH XXXXX XXXXX  
  PM MP XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX  

 

 

 

 

 

 

 

Bone Faculty Radiology Schedule for Jun 2013    
Week 1 Monday 3 Tuesday  4 Wednesday  5 Thursday 6 Friday 7    
2012 UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH    
BONE AM TH CC AG BH TH EC LH EF EF EC F EF LH MS BH BH MS TH    
  PM TH CC AG BH TH EC LH EF EF EC LH F EF LH MS BH BH MS LH TH    
Scripps   EF XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX TH XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX    
    XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    
TELERAD AM DR EF XXXXX XXXXX DR BH XXXXX XXXXX DR BH XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR EF XXXXX XXXXX    
  PM DR XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX    
Week 2 Monday 10 Tuesday 11 Wednesday 12 Thursday 13 Friday 14    
2012 UH VA   UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH    
BONE AM TH KC AG EF AG KC LH BH EF KC AG TH BH KC LH EF BH EC AG EF    
  PM TH KC AG EF AG KC LH F EF KC LH TH BH KC LH AG BH EC LH EF    
Scripps   EC XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX EC XXXX XXXX EF XXXXX XXXXX CC XXXXX XXXXX    
    XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    
TELERAD AM BH XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR CC XXXXX XXXXX    
  PM BH XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX BH XXXX XXXX DR XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX    
Week 3 Monday  17 Tuesday  18 Wednesday  19 Thursday 20 Friday 21    
2012 UH VA   UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH *Evenings*  
BONE AM BH KC CC TH TH KC BH TH KC CC TH KC LH BH MP EC TH M Jun 17 - H.Torshizy (for BH)  
  PM BH KC CC TH TH KC LH F TH KC LH F TH KC LH F MP EC LH TH F Jun 21 - H. Torshizy (for TH)  
Scripps   MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX CC XXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX CC XXXXX XXXXX Sa Jun 22 - BH  
    XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Su Jun 23 - EF  
TELERAD AM DR MP XXXXX XXXXX MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX Su Jun 30 - BH  
  PM DR XXXXX XXXXX MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX MP XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX    
Week 4 Monday 24 Tuesday 25 Wednesday 26 Thursday 27 Friday 28    
2012 UH VA   UH VA TH UH VA TH UH VA TH UH VA TH    
BONE AM BH KC CC TH MP KC LH BH MP KC EC EF TH KC LH MP EF MS EC TH    
  PM BH KC CC F MP KC LH BH MP KC LH EF TH KC LH MP EF MS LH TH    
Scripps   TH XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX EF XXXXX XXXXX CC XXXXX XXXXX    
    XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    
TELERAD AM MP XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR BH XXXXX XXXXX DR EF XXXXX XXXXX DR BH XXXXX XXXXX    
  PM MP XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX BH XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX DR XXXXX XXXXX