1975-1976 Mitchell L. Feingold, D.P.M. (United States)